Vores værdier

SSE core values logo

 

Værdier er den rettesnor, vi anvender på tværs af koncernen for at understøtte beslutningstagning, vejlede vores adfærd og definere vores kultur. Ved at arbejde sammen med disse værdier hver dag fortsætter vi med at opbygge en bæredygtig virksomhed, der er mere succesfuld og et bedre sted at arbejde.

 

 

 

 

 

Safety

Sikkerhed

Menneskers sikkerhed og velbefindende er vores første overvejelse

Vi bekymrer os om mennesker. Vi sørger for vores egen sikkerhed og hjælper andre med at passe godt på sig selv. Ved at være opmærksomme og forudse fare indberetter vi farlige situationer og forebygger ulykker, før de indtræffer. Vi er proaktive og passer på vores eget velbefindende.

 

 

 

Collaboration

Samarbejde

Vi er mere succesfulde, når vi stoler på hinanden og arbejder sammen

Vi bidrager alle med unikke kvaliteter, og sammen leverer et forskelligartet team meget mere end en samling enkeltpersoner. Når vi hjælper andre med at føle sig inkluderet i teamet, har alle muligheden for at sige sin mening. At skabe forhold på tværs af virksomheden lader os arbejde sammen, dele vores ekspertise og hjælpe andre.

 

 

Costomer Focus

Kundefokus

Kunderne er centrale for vores virksomhed

Vores ekspertise, professionelle indsigt og lidenskab er nøglen til vores succes. Vi styrer hvert stadie af vores interaktion med eksterne kunder for at sikre succesfulde resultater og gode fremtidige forhold. Vi har alle en kunde, vi skal støtte, enten eksternt eller internt. Vi opnår ekstraordinære resultater for vores eksterne kunder ved at opfylde vores forpligtelser over for vores interne kunder.

 

 

Excellence

Fortrinlighed

Vi griber udfordringer an med lidenskab og stræber efter fortrinlighed i alt, hvad vi foretager os

Stræben efter fortrinlighed er en endeløs søgen. Uanset hvor meget vi muligvis forbedrer os, stræber vi kontinuerligt efter yderligere forbedringer for at opbygge en bæredygtig virksomhed for fremtiden. Vi skal konstant udvide vores egne færdigheder og bruge vores styrker til at drive højere resultater og en følelse af personlig præstation.

 

 

 

Respect Respekt

Alle er vigtige både inden for og uden for vores virksomhed

Folk er vigtige for os, og måden, vi behandler hinanden på hver dag, skaber vores oplevelse af at arbejde her. Vi lytter med respekt, fordi folk føler sig værdsatte, når de føler, at de bliver hørt og forstået. Når vi tager andre og forskelligartede perspektiver i betragtning, hjælper det os med et skabe nye idéer og tage bedre beslutninger. Vi respekterer det naturlige miljø og de lokalsamfund, hvor vi driver forretning.

 

 

 

integrity

Integritet

Vi arbejder på en måde, der er fair og ærlig, og vi gør altid det rigtige

Vi er stolte af vores forpligtelse til integritet, fordi succes betyder kun noget, når det opnås på retfærdig vis. Vi mener, at det at vinde med integritet fører til bæredygtig succes. Retfærdighed er vigtigt. Hvis vi oplever forseelser, udfordrer vi det respektfuldt og sikrer, at alle lever efter vores værdier.

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler